Op 4 oktober jongstleden vond de officiële kick off van Move2Social Noord Groningen plaats. In het werkcafé van Rabobank Noord Groningen in Farmsum kwamen vertegenwoordigers van alle partners en stakeholders bijeen. Het programma werd voorgezeten door Riek Siertsema, directeur van Stichting Perspectief Groningen 2025: “ik zie vooral veel kansen hier in de regio: er is veel arbeidspotentieel dat we goed kunnen inzetten.”

Het gevarieerde programma gaf het publiek een inkijkje in wat we van het versnellingsprogramma voor sociaal ondernemers kunnen verwachten. Zo vertelde KplusV-adviseur Joost Clarenbeek over de ins en outs van het programma. Aard Groen van de Rijksuniversiteit Groningen gaf een uiteenzetting over zijn onderzoek over de ontwikkelingen en resultaten van sociaal ondernemerschap anno 2017. Oprichtster van De Naaifabriek Jellie Tiemersma enthousiasmeerde het publiek met haar eigen ervaringen rondom de opstart van haar eigen sociale onderneming en de hindernissen die ze hierbij tegenkomt. En als afsluiting reflecteerde wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl op de presentaties en zijn visie op sociaal ondernemerschap. Hij ziet Move2Social Noord Groningen als een belangrijk instrument om de (naar zijn idee: veel te hoge) werkloosheid in het noorden terug te brengen. Over ambitie gesproken!

De kick off was een ideale gelegenheid om de verschillende partijen uit het onderwijs, de provincie, gemeente en ondernemers met elkaar in contact te brengen. Een goede start met veel energie en vooral veel zin om van Move2Social Noord Groningen een succes te maken!