Stichting Perspectief Groningen 2025, Werkplein Fivelingo, Rabobank Noord Groningen en Rabobank Foundation, de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, provincie Groningen, ROC Noorderpoort, Hanze Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en KplusV starten een regionaal stimuleringsprogramma voor  ondernemers die maatschappelijke impact willen maken. Het programma start op 4 oktober aanstaande. Ondernemers met een goed idee worden opgeroepen hun idee in te dienen op www.move2socialnoordgroningen.nl.

Nieuwe producten maken uit afvalstromen én werkgelegenheid creëren voor mensen met een beperking. Ouderen die vereenzamen. Mantelzorgers die gebukt gaan onder grote zorgdruk en uitvallen op het werk. Jongeren die lastig de aansluiting met de arbeidsmarkt vinden. Ondernemers en inwoners die oplossingen bedenken voor sociaal-maatschappelijke issues kunnen er nu serieuze business van maken. Experts uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs ondersteunen hen bij het ontwikkelen van een sterke business case hiervoor.

Initiatiefnemers van Move2Social Noord Groningen roepen ondernemers en inwoners op om hun ideeën voor een sociale onderneming in te dienen. De meest kansrijke inzendingen maken kans om het idee met experts uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid door te ontwikkelen naar een business case en uiteindelijk een sociale onderneming. Inzendingen kunnen tot 1 november aanstaande online ingediend worden op www.move2socialnoordgroningen.nl

Hoe werkt het?
Move2Social Noord Groningen roept iedereen in de regio Noord Groningen (Delfzijl, Appingedam, Loppersum) op om ideeën aan te leveren die positieve maatschappelijk impact hebben. De partners binnen Move2Social Noord Groningen selecteren de twaalf meest kansrijke ideeën. Direct aansluitend volgt gedurende drie maanden een intensief ontwikkelprogramma met workshops, expertmeetings en business coaching door ondernemers. Het resultaat is een goed doordachte business case: een plan dat het idee omzet in een sociale onderneming. De sociaal ondernemers in de dop zullen, als afronding van het programma, hun business case presenteren voor een ‘financieringstafel’ met publieke én private investeerders.  Zo maken de ondernemers kans op startkapitaal.

 

Wie is Move2Social Noord Groningen?
Op 4 oktober 2017 is de officiële start van Move2Social Noord Groningen: een innovatieve en vernieuwende samenwerking tussen overheid, ondernemers en overheid. De samenwerkende partners zijn Stichting Perspectief Groningen 2025, Werkplein Fivelingo, Rabobank Noord Groningen en Rabobank Foundation, de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, provincie Groningen, ROC Noorderpoort, Hanze Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en KplusV

De aanleiding voor alle partners om met Move2Social Noord Groningen te starten is onder meer het adviesrapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorspelling is dat in de nabije toekomst 6 tot 10% van de Nederlandse economie uit sociale ondernemingen bestaat. De Nederlandse financiële infrastructuur sluit daar nu niet op aan. SER adviseert overheden om kenniscentra in te richten en samenwerkingen tussen sociale ondernemingen te stimuleren. Noord Groningen gaat die uitdaging in 2017 aan met Move2Social Noord Groningen.